• 635
 • 633
 • 634
 • 450

  Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

 • 451

  Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

 • 452

  Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

 • 453

  Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

 • 564

Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

           Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının ana besin kaynağı çeltiktir. Türk insanının ana besin kaynağı buğday olmasına rağmen çeltik tüketimi ve dolayısıyla üretimi devamlı bir artış göstermektedir. Çanakkale ili ve içerisinde yer aldığı Güney Marmara Bölgesi, Türkiye’nin birçok yeri gibi çeltik üretimi açısından uygun iklim şartlarına sahiptir. Çanakkale çeltik üretiminde ülkemizde dördüncü sırada yer almaktadır. Aynı zamanda çeltik tarımdan sağlanan gelirler itibariyle de önem taşımaktadır. Üretilmesi zor ve meşakkatli bir ürün olan çeltiğin sulama suyundan, pazarlamasına kadar her üretim aşaması ayrı bir mesele ile karşı karşıyadır.  Bu meselelerin çözülebilmesi için üreticiden tüketiciye uzanan zincir içerisinde yer alan bütün paydaşların (araştırıcı, yayımcı, uygulamacı, tedarikçi vb.) birlikte çalışması gerekliliği açıktır. Bu amaçla, bölgenin meselelerinden hareketle, çeltiğin genel meselelerine; çeltiğin üretildiği başka bölge ve ülkelerdeki tecrübeden hareketle, mahallî meselelere çözüm bulmaya yönelik olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından “Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı” düzenlenecektir.

           Çalıştay, içinde bulunduğumuz 2018’in Çanakkale’de Troya yılı olmasından dolayı katılımcıları bölgenin kültür ve tarihi ile de buluşturacaktır. Yerli ve yabancı araştırıcılar, çeltik ekilişi bulunan tarım müdürlükleri, ilgili araştırma enstitüleri, sulama birlikleri, ziraat odaları, özel sektör, tüketici ve çeltik üreticilerinin katılımıyla 26-27 Temmuz 2018 tarihinde Çanakkale’de çeltik üretimindeki meselelere yeni bir bakış açısı getirilmesi beklenmektedir. Her ne kadar çalıştay yabancıotlar ve bitki koruma konuları ağırlıklı olarak planlansa da bölgemizde, ülkemizde ve dünyada çeltik üretimine dair tüm konular ele alınacaktır. Dünyada ve ülkemizde çeltik üretiminde yeni gelişmeler özellikle toplantının yoğunlaşacağı başlıklardandır. Çalıştay herhangi bir kısıtlamaya gitmemekle beraber aşağıdaki konulara öncelik verecektir:

 • Çeltikte yabancıot
 • Çeltikte görülen hastalık ve zararlılar
 • Çeltik ıslahı çalışmaları
 • Biyolojik çeşitlilik
 • Çeltiğin gübrelenmesi
 • Çeltikte sulama

           Çalıştaya bildirili veya bildirisiz katılmak mümkündür. Sözlü veya poster bildiri sunmak isteyenlerin (ağırlıklı olarak poster sunumuna yer verilecektir) bildiri özetlerini 6 Temmuz 2018 tarihine kadar ekteki örneğe uygun olarak İngilizce ve Türkçe olarak bilim kurulu tarafından değerlendirilmek üzere bilgi@canakkaleceltikcalitayi.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Sunumlar ve program ile ilgili bilgiler 13 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir.

           Çalıştay kayıt ücreti gerektirmemektedir ancak çiftçiler hâriç bütün katılımcıların ekteki katılım formunu doldurarak 13-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında bilgi@canakkaleceltikcalitayi.com adresine göndermeleri çalıştay hazırlıklarını kolaylaştıracaktır. Çalıştay sonrası sonuç raporuyla birlikte özet kitapçık basılacak olup katılımcılara posta yoluyla iletilecektir.

           Ayrıca çalıştay öncesi Biga’da 25 Temmuz 2018 tarihinde “Çeltikte Yeni Gelişmeler” isimli çiftçilere yönelik bir seminer düzenlenecektir. Çalıştay katılımcıları bu faaliyete de iştirak edebilirler.

Kuruluşlar